И.БИЙБОСУНОВ АТЫНДАГЫ

КАРАКОЛ ПЕДАГОГИКАЛЫК КОЛЛЕДЖИ

Колледждин миссиясы

«Мектепке чейинки, мектеп мекемелери үчүн эмгек рыногунда талап кылынган жогору квалификациялуу, билимге, социалдык активдүүлүккө, ыйман, руханий баалуулуктарга, багытталган,  кесипкөй адистерди даярдоо, билим берүү процессинин социалдык керектөөсүн камсыздоо».

Модель выпускника

Модель выпускника Каракольского педагогического колледжа им. И.Бийбосунова

Выпускник в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями:

Информация 

О количестве студентов Каракольского педагогического колледжа имени И.Бийбосунова На 01.10.2018

Директор

Молдосанов Саламат Усенбаевич

moldosanov

Иш тартиби:
8.00 – 17.00 Дүйшөмбү – жума 
     8.00 -14.00 Ишемби 
күндөрү


© Power by KPK