fbook

instabook

kpk2

Каракольский педагогический колледж им. И. Бийбосунова

Миссия колледжа

-“ Подготовка высококвалифицированных востребованных на рынке труда специалистов, совершенствование образовательных услуг внедрением технологических и образовательных инноваций


Директор

IMG 8573Азаматов Алмаз Азаматович

График работы

пн- пт 8:00 -17:00

сб 8:00 -14:00

 

Жайлообаева СалтанатЗарлыковна

Билими күчтүү жана изденген,чыгармачыл мугалимдер гана билимди ар түрдүү балдар үчүн түшүнүктүү,жеткиликтүү кыла алышат.Билим берүүнүн булагы ар түрдүү болгондуктан балдардын акыл-эсинде түшүнүү учкунун мугалим жандандырат.