fbook

instabook

kpk2

И. Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледжин 

Директор

IMG 8573

Азаматов Алмаз Азаматович

График работы

пн- пт 8:00 -17:00

сб 8:00 -14:00

 

Колледждин миссиясы

“ Билим берүүдө инновациаялык жана заманбап технологиялык жетишкендиктерин ишке ашыруу менен бирге эмгек рыногунун талабына жооп берген жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо ”

МТБ - Материалдык техникалык база

Материально техническая база -- Материалдык техникалык база

1) Акт Санитарно-эпидемиологического обследования о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам Объекттердин санитардык-эпидемиологиялык эрежелерге, нормаларга жана гигиеналык ченемдерге ылайык келиши жөнүндө Санитардык-эпидемиологиялык инспекциянын актысы

2) Инвентаризация

3) Инвентаризация

4) Паспорт Кабинет информатики №1 Паспорттук информатика кабинети №1

5) ПАСПОРТ КАБИНЕТА Физической культуры физкультура кабинетинин ПАСПОРТУ

6) Паспорт общежития Каракольского педагогического колледжа имени И. Бийбосунова И.Бийбосунов атындагы Каракол педагогикалык колледжинин жатаканасынын паспорту

7) ПАСПООРТ Комнаты матери и ребенка ПАСПОРТ Эне жана бала бөлмөлөрү